Zespół Szkół w Radzanowie – ul. Raciążska 53a, 06-540 Radzanów, (23) 6798013, zsradzanow@wp.pl

Liceum Ogólnokształcące w Radzanowie

Liceum Ogólnokształcące w Radzanowie

Ogłasza nabór do pierwszej klasy w roku szkolnym 2018/2019

Zapewniamy!

Wysoką zdawalność matur – wyższa od średniej krajowej!

Oferujemy!

- Realizacje rozszerzeń przedmiotowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów
- Ambitny program imprez kulturalnych – wyjazdy do kina, teatru, wieczory filmowe

Zapewniamy!

- doskonałe warunki lokalowe, sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne - bogaty wachlarz zajęć dodatkowych - stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów - współpracę z uczelnią SGGW - odwiedzają nas studenci z innych krajów

Zapraszamy

ZAPRASZAMY!

Nasza oferta


Podstawowym założeniem naszego Liceum jest przygotowanie do matury bez korepetycji, co jest powszechne w większości szkół średnich.
Pracujemy z naszymi uczniami w małych grupach.
Staramy się przygotować każdego ucznia, na miarę jego możliwości do egzaminu dojrzałości i wyboru studiów.
Dzięki temu NASI absolwenci studiują na takich kierunkach jak: matematyka stosowana, ekonometria, rachunkowość i bankowość, prawo, polonistyka, pielęgniarstwo, mechatronika, ekonomia itp. na najlepszych uczelniach w Polsce.W naszej ofercie znajdziesz:


 • Indywidualny tok nauczania
    Wybór, metody i formy realizacji przedmiotów rozszerzonych dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów.

 • Język angielski
    Nauczany w zakresie rozszerzonym. 16 godzin w cyklu trzyletnim, w tym zajęcia ze studentami zagranicznymi, wycieczka do Anglii.

 • Matematyka
    Nauczana w zakresie rozszerzonym. Stwarza możliwość dobrego przygotowania absolwentów do matury na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia na PW , UW i SGGW.

 • Akademia przedsiębiorczości SGGW
    Autorski program realizacji przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” realizowany wspólnie z SGGW. Możliwość zdobycia indeksu uczelni.

 • Kształcenie kawaleryjskie
    Nauka jazdy konnej i władania białą bronią. Podniesienie oceny z historii i wychowania fizycznego do najwyższej.Kalendarz rekrutacji uczniów do LO w Radzanowie
na rok szkolny 2018/2019od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00
  - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
  - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00
  - - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

od 10 maja do 6 lipca
  - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.

6 lipca do godz.16.00
  - podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 6 lipca od godz. 10.00 do 12 lipca do godz. 12.00
  - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

do 12 lipca do godz. 16.00
  - podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.